Jubilar- och jubileumscafé

oktober 4, 2022 10:10:29 Stig Sjögren

Vi kommer då att uppmärksamma  de medlemmar som under året fyllt/fyller: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år samt 90 år plus.  Förutom firandet av årets jubilarer kommer vi även att ”fira av” Wårgårda IHS, som blivit 25 år under 2022.