103-årig förening har splittrats i tre

maj 3, 2024 14:05:16 Stig Sjögren

Vid årsskiftet 2023-2024 upphörde Vårgårda Idrottsklubb att vara en flersektionsförening med en huvudstyrelse som juridisk ansvarig för de tidigare fristående sektionerna för bordtennis, fotboll och handboll. De tre sektionerna har istället bildat helt egna föreningar: Vårgårda IK Bordtennis, Vårgårda IK Handbollsklubb och Vårgårda IK Fotboll.

Vårgårda IK Fotboll har även tagit över den tidigare huvudstyrelsen ansvarsområden för idrottsplatsen Tånga Hed med anställd personal samt ägaransvaret för Tångahallen AB.

Pua Arena och Tånga Hed Pua Arena A på Tånga Hed är några av de ”objekt”
som fr.o.m. 2024 tillhör Vårgårda IK Fotbolls ansvarsområde.
Foto: Stig Sjögren (2023-04-19)

Av de tre tidigare sektionerna är det bara fotbollen som fanns med på programmet då Vårgårda Idrottsklubb bildades den 7 mars 1920. Bordtennis infördes på programmet 1954 och handboll 1969.

Sedan oktober 2022 använder Vårgårda IK Bordtennis och Vårgårda IK Handbollsklubb
Tångahemmet som klubblokal. Bilden tagen den 4 mars 2023.
Foto: Stig Sjögren

På den här länken kan du läsa om den gamla Vårgårda Idrottsklubb. https://wargardaihs.se/foreningsdokumentation/aktiva-foreningar/vargarda-idrottsklubb/