Nedlagda, och/eller vilande, föreningar

Under den här rubriken har vi samlat de föreningar, inom kommunens gränser, som
inte längre har någon verksamhet. På bilden ser vi ett sådant exempel i form av
Vårgårda Handbollsklubb, som sedan den 25 november 1969 inte haft någon
verksamhet. Då lades VHK ned och gick upp i Vårgårda IK som självständig sektion