Östadkulle Idrottsförening

Föreningen var verksam mellan åren 1930-1939. Det finns dokumenterat  att man bl.a. hade fotboll och bandy på programmet. 

1935 – 3 november gästas man av Södra Härene IF .

1936 – 25 april, hemmamatch mot Södra Härene IF.

1938 – i mars, hemmamatch mot Södra Härene IF, samt den 19 juni.

I ett kommunalnämndsprotokoll, står att föreningen vill anordna offentlig dans vid Lena Skytteförenings paviljong den 20 och 21 augusti 1938.

1939 – 6 och 20 augusti spelar Östadkulle juniorlag två fotbollsmatcher mot Vårgårda IF  juniorer. Resultat 6/8 – 4-1 (till Vårgårda), 20/8 – 0-1 (till Östadkulle).

Laget spelade i Juniorserien tillsammans med Alingsås, Herrljunga och Vårgårda.

Liksom för flera andra föreningar (t.ex. Bergstena IF), upphörde verksamheten under 1939 då andra världskriget bröt ut och flera av spelarna inkallades till beredskap. De som blev kvar valde att spela för andra klubbar (t.ex. Lagmansholms IF).

Det skulle dröja ända till 1951 innan en ny idrottsförening bildades, nämligen Östadkulle Sportklubb.

Bandylag från omkring 1936. Stående från vänster: Karl-Erik A.,
Sven Andreasson, Sven Lennermo, Helmer Svantesson,
Olof Hermansson och ”Okänd”. Knästående från vänster:
Sven Gustavsson, Per-Gunnar Svensson, Karl-Axel Lennermo,
Ivan Johansson och Oskar Johansson.

Fotbollslag från slutet av 1930-talet. Stående från vänster: Arne Jonsson,
Åke Olofsson, Erik Gustavsson, Sven Lennermo, Enar Karlsson, Olof
Hermansson, Rune Hermansson och Karl-Axel Lennermo. Knästaende
från vänster: Per-Gunnar Svensson, ”Okänd” och Helmer Svantesson.