Idrottsanläggningar

Under denna rubrik försöker vi samla kommunens , ”nu levande”, idrottsanläggningar
som: idrottsplatser/fotbollsplaner, idrottshallar, klubblokaler, skjutbanor etc. Som
exempel ser vi här Vårgårda HC:s ishall, Puahallen, som invigdes den 10 september
2011.