Vårgårda Nya Bågskytteklubb

1985 togs ett initiativ att ”blåsa liv” i den, sedan 1956, nedlagda Vårgårda Bågskytteklubb, då flera ungdomar, med Carina Andersson i spetsen, visade intresse för sporten. Carina lyckades bl.a. att erövra ett SM-silver i klassen D19.

Tyvärr blev denna nystart av Vårgårda Bågskytteklubb bara en ”dagslända”, och verksamheten mattades av efter bara något år, för att så småningom helt upphöra.

Carina Andersson 1985.