Vårgårda Nya Bågskytteklubb

1985 togs ett initiativ att ”blåsa liv” i den, sedan 1956, nedlagda Vårgårda Bågskytteklubb, då flera ungdomar, med Carina Andersson i spetsen, visade intresse för sporten. Carina lyckades bl.a. att erövra ett SM-silver i klassen D19.

Tyvärr blev denna nystart av Vårgårda Bågskytteklubb bara en ”dagslända”, och verksamheten mattades av efter bara något år, för att så småningom helt upphöra.

Vårgårda Bågskytteklubb (1985)

Carina Andersson 1985