Hols Idrottsplats

Hols IF:s hemmaplan. 1950 togs den första fotbollsplanen i bruk på den
nuvarande platsen, på Bäne allmänning. Därefter har upprustning och
tillbyggnad skett successivt. Bl.a. tillkom en ny klubblokal 1969. (Motellet
på andra sidan E20 byggde nytt och sålde den gamla byggnaden till föreningen,
som byggde om den till klubblokal.) 1968 anlades en grusplan i SJ:s gamla grustag,
ungefär på samma plats som den första fotbollsplanen. 1978 fullbordades arbetet
med  en ny A-plan. 1982 tillkom en ny grusplan på området, som ersättning för den
gamla i ”grusgropen”.

Bilden ovan: klubblokalen på Hols IP den 30 juni 2021
Foto: Stig Sjögren

Hols IP i april 2011
A-planen på Hols IP. Bakom det högra avbytarbåset skymtar
klubblokalen. April 2011.
Foto: Irene Lennstrand

Hols IP, klubbhus 1969 2
1969, det gamla motellet håller på att bli ny klubblokal.
”Byggnadsarbetarna” är från vänster: Finn Sandgren, Egon Sohlberg
och Stig Lummander. Längst bak: Arne Johansson.

Match på Hols IP mellan Hols IF och Vårgårda IK 1969. Matchen
ingick i Hols IF:s jubileumsturnering. (1969 var det 25 år sedan
Hols IF bildades.)
Foto: Kjell Andersson

Hols IP 1971
Match på Hols IP 1970, ingående i Brosoncupen, mellan Hols IF
och Östadkulle SK. Kent-Ove Jansson i närkamp med ÖSK-
försvararna, Ove Brynolfsson (t.v.) och Kent Johansson (Sjölin).

Hols IF, grusplan tidigt 1970-tal
Träningsmatch i ”grusgropen” mellan Hols IF och Vårgårda IK
i början av 1970-talet. Holspelarna från vänster: Jan-Erik
Emanuelsson och Christer Johansson. Till höger: Vårgårda IK:s
Marcus Aldén.