Hols Idrottsplats

Hols IF:s hemmaplan. 1950 togs den första fotbollsplanen i bruk på den nuvarande platsen, på Bäne allmänning. Därefter har upprustning och tillbyggnad skett successivt. Bl.a. tillkom en ny klubblokal 1969. (Motellet på andra sidan E20 byggde nytt och sålde den gamla byggnaden till föreningen, som byggde om den till klubblokal.) 1968 anlades en grusplan i SJ:s gamla grustag, ungefär på samma plats som den första fotbollsplanen. 1978 fullbordades arbetet med  en ny A-plan. 1982 tillkom en ny grusplan på området, som ersättning för den gamla i ”grusgropen”.

Bilden ovan: Klubblokalen på Hols IP den 30 juni 2021.
Foto: Stig Sjögren


B-planen och klubbhus på Hols IP omkring 2015.
Foto: Stig Sjögren

A-planen på Hols IP. Bakom det högra avbytarbåset skymtar klubblokalen. 22 april 2023.
Foto: Stig Sjögren

A-planen sedd från andra hållet. 22 april 2023.
Foto: Stig Sjögren

1969, det gamla motellet håller på att bli ny klubblokal. ”Byggnadsarbetarna” är från
vänster: Finn Sandgren, Egon Sohlberg och Stig Lummander. Längst bak: Arne Johansson.

Match på Hols IP mellan Hols IF och Vårgårda IK 1969. Matchen ingick i Hols IF:s
jubileumsturnering. (1969 var det 25 år sedan Hols IF bildades.)
Foto: Kjell Andersson

Match på Hols IP 1970, ingående i Brosoncupen, mellan Hols IF och Östadkulle SK.
Kent-Ove Jansson i närkamp med ÖSK- försvararna,
Ove Brynolfsson (t.v.) och Kent Johansson (Sjölin).

Träningsmatch i ”grusgropen” mellan Hols IF och Vårgårda IK i början av 1970-talet.
Från vänster: Jan-Erik Emanuelsson, Christer Johansson och Marcus Aldén.