Vårgårda Varpaklubb

Vårgårda Varpaklubb 1975
Stående från vänster: Gunnar ”6:an” Abrahamsson, Leif Östling, Nils Östergaard, Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson, Lennart ”Svisa” Svensson, Per-Axel ”Pelle” Anderzén, Stig-Olof ”Stickan” Berg och Lennart Rydelius. Knästående från vänster: Lars Carlsson, Per ”Pelle” Kjellson, Conny Berg, Mikael Berg, Hans-Ove ”HOA” Aronsson och Stig Lindeberg.

Varpaklubben bildades på initiativ av Karl-Gustav Johansson, i samband med klubbmästerskap den 30 september 1951, och fick vid starten 15 medlemmar.

Tävlingen hölls på Marknadsplatsen och Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson avgick med segern. (Det skulle med åren bli åtskilliga segrar för den gode Bertil.)
1952 anslöt sig klubben till Sveriges Riksidrottsförbund, Västergötlands Idrottsförbund, Svenska Varpaförbundet och Västergötlands Varpkastningsförbund!! Klubben räknar detta år som startår.
Årligen har man eftersträvat att arrangera den s.k. ”Vårgårdavarpan”.
Tränings- och tävlingsplats har genom åren varierat. Bl.a. har man ”hållit till” på: Tånga hed, 1951-1955 hade man en tävlingsbana på Marknadsplatsen, under senare delen av 1950-talet och början av 1960-talet var tävlingsplatsen Silkevallen. Jubileumstävling hölls där den 19 augusti 1962 (10 år). Jubileumstävlingar har även hållits 1992 (40 år) och 1997 (45 år). Dessa hölls på grönområdet vid Kesbergskolan. Från mitten av 1990-talet har den f.d. fotbollsplanen vid Johannedalskolan fungerat som tränings- och tävlingsplats. I Johannedalskolan har man även inrymt en klubblokal.
Genom åren har klubbens medlemmar tävlat flitigt, icke utan viss framgång. Bl.a. har man deltagit i SM, såväl individuellt som i lag. 1995 uppnåddes den kanske största SM-framgången, då Morgan Eriksson vann BSM i kula.

Klubbens store galjonsfigur, Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson, tilldelades 1993 Sveriges Riksidrottsförbund förtjänsttecken i guld för sitt uppoffrande engagemang inom varpasporten. Bertil var även ordförande i klubben under åren 1962-1994.

Under åren har klubben endast haft tre ordföranden: Karl-Gustav Johansson (1951-1961), Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson  (1962-1994) och Christer ”Victor” Jonsson (1995-omkr. 2016).
Som mest har klubben haft ett 30-tal licensierade spelare. Jubilleumsåret 2012 har klubben ett 15-tal medlemmar och är en av få aktiva varpaklubbar i Västsverige. Numera finns inget speciellt förbund för varpasporten inom Västergötlands Idrottsförbund, utan sporten sorterar under Västsvenska Varpa-förbundet. 2012 var följande klubbar anslutna till Västsvenska Varpaförbundet: Frölunda VK, Hillareds IF, Kungsbacka VK, Varbergs VK, VK Kulan, Vinga VK och Vårgårda VK.

Vid denna uppdatering (9 juni 2023) kan man konstatera att verksamheten har varit obefintlig under flera år. Enligt uppgift skall föreningen lagts ned redan under hösten 2017.

Oförutsedd utgift 1953! Någon, från Varpaklubben, hade gjort sönder
en badbalja i OKK:s bastu. OKK:s kassör, Valdemar Andersson, krävde
då ersättning för den förstörda badbaljan!

Varpatävling 1952. Troligtvis i Slottsskogen, Göteborg. Vårgårda VK:s
ordförande, Karl-Gustav Johansson på väg att kasta. Till höger om honom
står Bengt ”Glader” Engström och Bernt Sandén.

Varpatävling på Silkevallen  1962. Henry Östling koncentrerar sig inför ett kast.
Åsyna vittnen är från vänster: Anders ”Herman” Johansson, okänd yngling, Bruno
Norrman, Nils Svantesson, okänd dam, Gunnar Strand och Helmer Kjell.
(Bilden ovan, och de följande två bilderna, är tagna i samband jubileumstävlingen,
som hölls den 19 augusti 1962. Klubben firade det året 10-årsjubileum.)

Varpatävling på Silkevallen 1962. Gunnar ”6:an” Abrahamsson i aktion.

Prisutdelning efter en varpatävling på Silkevallen  1962. Erik Pilblad,
från Borås VK, får sitt pris av Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson.

Morgan Eriksson, framgångsrik medlem i Vårgårda
Varpaklubb. Främsta meriten är segern i BSM (kula)
i Linköping 1995. (Notera minigolfbanan i bakgrunden.)

Varpakastning vid Torggatan 1980. Christer ”Viktor” Jonsson (t.v.) och Lars Karlsson.
(Notera minigolfbanan i bakgrunden.)

Bilden ingick i ett artikel om 60-årsjubilerande Vårgårda
Varpaklubb som var införd i Alingsås Tidning den 21 september 2012.

Wårgårda IHS på besök hos Vårgårda Varpaklubb den 10 augusti 2015.
Foto: Stig Sjögren