Tennisbanan i Siene

Våren 1985 påbörjade Högelids Tennisklubb arbetet med att anlägga en tennisbana
i Siene. Den 10 augusti samma år invigdes banan av fritidsnämndens ordförande,
Arne Johansson. Innan man bestämde sig för att bygga banan i Högelid fanns planer
på att placera den vid Siene gamla bastu. Staten Vägverk hade emellertid synpunkter
på detta, då man ansåg att det skulle bli en alltför komplicerad utfart mot väg 782.

Tennisbanan i Siene den 29 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren

 

 

Stängt för säsongen! Bilden tagen den 12 oktober 2018.
Foto: Stig Sjögren

Siene bastu den 1 oktober 1995. (Bastun, som byggdes 1950,
hade vid fototillfället inte varit i bruk under åtskilliga år.)
Foto: Stig Sjögren

Siene bastu den 8 oktober 2021.
Foto: Stig Sjögren