Tennisbanan i Siene

Våren 1985 påbörjade Högelids Tennisklubb arbetet med att anlägga en tennisbana i Siene. Den 10 augusti samma år invigdes banan av fritidsnämndens ordförande, Arne Johansson. Innan man bestämde sig för att bygga banan i Högelid, fanns planer på att placera den vid Siene gamla bastu. Staten Vägverk hade emellertid synpunkter på detta, då man ansåg att det skulle bli en alltför komplicerad utfart mot väg 782.

Bilden ovan: Tennisbanan i Siene den 29 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren

 

Stängt för säsongen! Bilden tagen den 12 oktober 2018.
Foto: Stig Sjögren

Siene bastu 1995-10-01 kopia

Siene bastu den 1 oktober 1995. (Bastun, som byggdes 1950,
hade vid fototillfället inte varit i bruk under åtskilliga år.)
Foto: Stig Sjögren