Ridanläggningen i Halla (Ljurhalla)

 

Under åren 1989-1995 bedrev Hallaryttarna sin verksamhet på anläggningen. Vid denna edition (2016) använder gårdens nuvarande ägare, Sara och Dennis Kjellgren, banan för träning av sina egna hästar. Bilden ovan, på Sara och Dennis, är tagen den 27 juni 2016.

Foto: Stig Sjögren