Sporthallen

Sporthallen våren 1999.
Foto: Stig Sjögren

Lagom till skolstarten, hösten 1982, stod Vårgårdas sporthall klar. Till stor glädje, inte minst för ”handbollsfolket”, som nu fick en ”fullmåttad” hall för sin verksamhet.

Sporthallen 2024-01-04.
Foto: Stig Sjögren

I anslutning till Sporthallens omklädningsrum finns två skyddsrum, som numera nyttjas som föreningslokaler. I det ena har Vårgårda Pistolskytteklubb sin s.k. ”lufthall”, där man utövar luftpistolskytte. I det andra skyddsrummet har Wårgårda Innebandyklubb sin klubblokal. Tidigare hade Vårgårda Boxningsklubb där sin träningslokal.

På bilden, från den 26 augusti 2014 ser vi, förutom Sporthallen,
Björkvallens konstgräsplan, Aktivitetsytan Hasses och Puahallen.
I området finns dessutom bl.a. tennisbanor och tennishall.
Foto: Stig Sjögren

Handboll i Sporthallen. Vårgårda IK  möter Fräntorps IF den 30 september 1983.
Foto: Stig Sjögren

Från en ungdomsmatch i innebandy. December 2011

I ett av Sporthallens skyddsrum utövar Vårgårda Pistolskytteklubb
luftpistolskytte. Bilden är tagen den 26 april 2014, då Wårgårda IHS
gästade Vårgårda PSK och bl.a. fick ”avlossa några skott” under
överinseende av Monica och Torben Rundqvist.
Foto: Bertil Hedlund