Boulebanan vid Allégatan

Boulebana vid fastigheten Allégatan 2-12 som anlades av Vårgårda Bostäder AB under senhösten 2015.

 

 

 Boulebanan den 17 maj 2016.
Foto: Stig Sjögren