Boulebanan vid Allégatan

Boulebana vid fastigheten Allégatan 2-12 som anlades av
Vårgårda Bostäder AB under senhösten 2015.

Bilden ovan: Boulebanan den 17 maj 2016.
Foto: Stig Sjögren