Idrottsanläggningen vid Asklanda skola

I början av 1970-talet tog Asklanda SMU ett initiativ med syfte att anlägga
en fotbollsplan inom församlingen. Då markfrågan var löst, anlades en plan
i anslutning till Asklanda skola. 1978 var planen färdig att tas i bruk. Redan
från början ordnades så skolan kunde hyra planen under skoltid. Förutom
fotbollsplan finns även en basketbollplan, löparbana (60 m) och hoppgrop
på området.

 

 

Uppgifterna är hämtade från Svältornas fornminnesförenings årsskrift 2004 i en artikel om ”Lite idrottshistoria i Asklanda och Ornunga” av Leif Brunnegård.

Senare har ytterligare en fotbollsplan (gräs) anlagts på skolområdet. Dessutom har skolans elever fått ännu bättre förutsättningar för idrottslig verksamhet då ByaHallen stod klar i september 2011.

Fotbollsplanen bakom skolan. Bilden tagen den 30 september 2017.
Foto: Stig Sjögren