Idrottsanläggningen vid Hols skola

Konstgräsplanen med idrottshallen (gula byggnaden i bakgrunden) den 10 april 2016.
Foto: Stig Sjögren

Under sommaren 2014 gjordes aktivitets- och fotbollsplanen vid Hols skola om till en konstgräsplan. Idén om att göra om grusplanen till konstgräs uppstod när det blev klart att, den intilliggande, idrottshallen skulle byggas ut. I och med utbyggnaden försvann en mindre gräsplan, som använts som fotbollsplan. Eldsjälen bakom projektet var Arne Johansson, som av många kallas för ”klassmorfar” på Hols skola.
Veckan efter påsk 2016 invigdes den nya idrottshallen. Hallen ersatte den tidigare slitna ”minihallen”.