Bertil Hedlund, f. 1946

 

 

 

Bertil Hedlund, OK Kullingshof. Under åren 1983 till 2001 fullföljde Bertil den klassiska sträckan nio gånger, varav en gång i ”Öppet Spår” (1983).

Bilden är från ett av loppen under 1980-talet.