Tumbergs Idrottsplats

Tumbergs Idrottsplats var en samlingsplats för traktens ungdomar, under främst första hälften av 1940-talet, som var belägen norr om nuvarande vägen från Tumbergs gamla skola mot prästgården. Den dominerande idrotten som utövades på platsen var friidrott. Bl.a. fanns hoppgrop, där man kunde utföra: längdhopp, trestegshopp, höjdhopp och stavhopp. Det fanns även ansatsringar för kast. Intill idrottsplatsen gick en grusväg, som användes när man sprang 60- och 100 m. Någonstans mitt på 100-meterssträckan gick en gång- och cykelväg i riktning mot skolan, vad man skulle kunna kalla naturstig. Från skolan gick en annan sådan väg i riktning mot starten för 100 m. Om man sprang runt på dessa stigar samt avståndet mellan stigarna blev varvet omkring 350 m. I området fanns även en liten röd träbyggnad, uppskattningsvis 2 x 2 m, där det förvarades en del idrottsmateriel, bl.a. kulor och diskusar. Det tränades mycket på idrottsplatsen, och det ordnades också en del tävlingar. Bl.a. förekom en match mellan Tumbergs IF och SMU. Calle Bengtsson minns även att Stig Dahlberg  sprang 10 000 m på ”en bra tid”.

Under senare delen av 1940-talet flyttade de friidrottande ungdomarna sin verksamhet till Tånga Hed och  Vårgårda IK. Då friidrottarna ”flyttade”, använde Vårgårda JUF, eller SLU (?), Tumbergs IP några år, innan verksamheten upphörde helt.

Uppgifterna är hämtade från Calle Bengtssons  beskrivning av verksamheten på Tumbergs IP.

Bilden ovan: Calle Bengtsson  tillbaka på platsen för Tumbergs IP den 6 juni 2011. På stigen som Calle står på sprang man 60- och 100 m. (Kulan kommer ursprungligen från det idrottsmateriel som fanns tillgängligt på Tumbergs IP.)
Foto: Stig Sjögren

Det streckade området visar den ungefärliga platsen för Tumbergs IP.
Till höger ser man bl.a. Tumbergs f.d. skola.

Vårgårda JUF, eller SLU (?),  tog ett tag över verksamheten på Tumbergs IP.
På bilden ser vi deras fotbollslag (dam och herr) 1952. Stående från vänster:
Harald Gustavsson, Erik Nordqvist, Erik Andersson, Viktor Norlin,
Gösta Johansson, Bernt Levinsson ochokänd. Knästående från vänster:
Britta Johansson, Vera Larsson, Märta Karlsson, Britta Levinsson,
Inger Johansson, Majken Aronsson ochSiv Johansson.

Det är osäkert huruvida bilden är tagen på Tumbergs IP.
Förmodligen är den tagen i Ekhagen, Lund.