Björkvallen

Grusplan, som byggdes i kommunal regi i början av 1970-talet. Under våren
och sommaren 2010 byggde Södra Härene IF, som tecknat ett arrendeavtal med
Vårgårda kommun, om planen till en konstgräsplan. Den officiella invigningen av
planen ägde rum först den 30 april 2011. Leif Gunnarsson, tidigare ordförande i
Kultur- och Fritidsnämnden, ”klippte bandet”.

På bilden ovan, från den 3 april 2010, spelas en av de sista träningsmatcherna på
”den gamla” Björkvallen.

Björkvallen den 8 augusti 2010, nu belagd med konstgräs. Kesbergsparken t.h.
Foto: Stig Sjögren

Björkvallen den 4 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

Träningsmatch på Björkvallen den 3 mars 2012 mellan
Södra Härene IF och Långareds BoIS.
Foto: Stig Sjögren