Björkvallen

Grusplan, som byggdes i kommunal regi i början av 1970-talet. Under våren och sommaren 2010 byggde Södra Härene IF, som tecknat ett arrendeavtal med Vårgårda kommun, om planen till en konstgräsplan. Den officiella invigningen av planen ägde rum först den 30 april 2011. Leif Gunnarsson, tidigare ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, ”klippte bandet”.

På bilden ovan, från den 3 april 2010, spelas en av de sista träningsmatcherna
på ”den gamla” Björkvallen.
Foto: Stig Sjögren

Björkvallen den 8 augusti 2010, nu belagd med konstgräs. Kesbergsparken t.h.
Foto: Stig Sjögren

Björkvallen den 4 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

Träningsmatch på Björkvallen den 3 mars 2012 mellan
Södra Härene IF och Långareds BoIS.
Foto: Stig Sjögren

Björkvallen den 9 mars 2024.
Foto: Stig Sjögren