Gevärsskyttebanan i Hol

Anlades på 1930-talet av Hols Skytteförening, som fanns mellan åren 1902-1984, då man gick samman med Lena Skytteförening.

Skjutbanan är belägen på fastigheten Bäne karlsgården 3:2 och Hallorstorp. Banlängden är 100, 200 och 300 meter.

Här har tidigare funnits skyttepaviljong och materialbod, numera rivet.

Vad som återstår idag är 100 m och 200 m sandvallar, 300m vallen är en uppmurad stenmur på en bergskam. Idag går Hols vandringsled längs med skjutbanan.

Gev-rsskyttebanan_i_Hol

300-metersvallen. Det mest synliga spåret efter skjutbanan. Våren 2011.
Foto: Irene Lennstrand