Minigolfbanan vid Torggatan

Banan anlades i mitten av 1970-talet och invigdes 1977. För drift och underhåll
svarade Vårgårda Basket och Södra Härene IF. 1983 började Vårgårda Matmarknad
(nuvarande Willys) att uppföra sin nya butik på området och banan flyttades till en
plats längs Järnvägsgatan. Senare flyttades banan ytterligare en gång. Nu till området
kring campingplatsen på Tånga hed, där den fanns kvar fram till 2009.

Bilden ovan är tagen 1982, året innan Vårgårda Matmarknad började uppföra sin matbutik
på området.
Foto: Stig Sjögren

Georg Österberg har just ”slagit ut” på bana 2. Bilden tagen i början av 1980-talet (1982?).
Foto: Tor Jonsson

Minigolfbanan 1982.
Foto: Stig Sjögren