Vårgårdagymnaster

Vid Ryttarolympiaden i Stockholm 1956 höll en en gymnastiktrupp
från Västergötlands Gymnastikförbund en bejublad uppvisning på
Stockholm Stadion inför bl.a. de brittiska och svenska kungahusen.
I den västgötska truppen ingick nio damer från Vårgårda, vilka här
avbildats framför Stockholms Stadion. Från vänster: Aina Andreasson,
Gunvor Johansson, Inga Johansson, Karin Arnmarker, Siv Andersson,
Britta Christensen, Inga-Maj Sjögren, Lisa Knutsson och Inga-Lisa
Andersson.