Fotbollsplanen vid Hobergs skola

Fotbollsplan, som låg i anslutning till Hoberg skola. Planen är sedan länge
försvunnen. Där planen en gång låg går nu en gata, Hobergs Gränd. På bilden
ovan, som är en detalj av ett flygfoto från 1957, ser vi Hobergs f.d. skola med
lärarbostad, till vänster. Det mörkare området höger därom markerar
fotbollsplanen. Skolan hade även tillgång till en större plan, i form av den
intilliggande Silkevallen.

 

 

 

Juni 2011. Ett parti av gatan, Hobergs Gränd, har nu ”övertagit”
merparten av den tidigare fotbollsplanen.
Foto: Stig Sjögren