Fotbollsplanen vid Algutstorps skola

Fotbollsplanen, som låg ett 100-tal meter ONO om Algutstorps skola, började iordningställas redan under 1930-talet av bl.a. skolans elever. Längs planens norra sida tillkom senare även en längdhoppsgrop. Planen gick också under namnet ”Store plan”, då man dessutom hade en något mindre plan närmare skolhuset. Utöver skolan, nyttjades planen av ungdomarna från Algutstorp, som bl.a. spelade några matcher mot lag från andra delar av kommunen. Minnesgoda personer har t.ex. berättat om en match mot ett ”hopplockat” lag från Vårgårda samhälle. På kartan, som är en detalj av en orienteringskarta, från slutet av 1960-talet, kan man ännu se var planen var belägen (vid pilen). Sedan dess har planterad granskog övertagit platsen. Skog, som avverkades under sommaren 2011.

De gamla skolvägarna från Hägrunga och Sjömaden är här rödmarkerade.

Skribenten på ”fotbollsplanen” den 7 maj 2006.
Foto: Stig Sjögren

”Fotbollsplanen” den 22 september 2011.
Foto: Stig Sjögren

 

”Fotbollsplanen” den 27 januari 2018.
Foto: Stig Sjögren

Parti av den gamla skolvägen mellan Sjömaden och Algutstorps
skola. Bilden tagen den 6 april 2018.
Foto: Stig Sjögren