Pistolskyttebanan på Gullhögen

Vårgårda Pistolskytteklubb, som bildades 1945, anlade tidigt en skjutbana på Gullhögen, på den plats som Scoutgården nu är belägen. Då Scoutgården skulle byggas anlade man en ny skjutbana ute på Tånga hed vilken togs i bruk omkring 1980.

På bilden ovan ser vi några skyttar från Vårgårda PSK under ett träningspass våren 1972. Från vänster: Gunnar Samuelsson, Kjell Andersson, Roland Bengtsson och Jan-Olof ”Tjolle” Friberg,
Foto: Stig Sjögren

Från en träningsskjutning i oktober 1969.
Tage Knutsson ”siktar in sig”.
Foto: Rolf ”Magnus” Magnusson

Birger Knutsson markerar.
Foto: Rolf ”Magnus” Magnusson