SSU-lokalen (Kamratstugan) vid Tredje hagen

Barack, som var uppställd vid Tredje hagen under åren 1951-1965. Ägare var Vårgårda Socialdemokratiska Ungdomsklubben Facklan. Kamratstugan, som den också kallades, uthyrdes även till andra organisationer för
möten, sammankomster, fester o.d. Underett par år under 1960-talets första hälft nyttjade Vårgårda IK:s
bordtennissektion lokalen för sin verksamhet. Innan Gullhögskolans idrottshalls tillkomst (hösten 1959) hade
även Vårgårda IK:s motionsgymnaster varit hyresgäster i Kamratstugan.

1965 såldes Kamratstugan till en privatperson. Stugan nedmonterades och tjänstgjorde
därefter som sommarstuga vid Ornungasjön.

På bilden ovan, som är tagen från Kesbergets sluttning hösten 1962, ser vi SSU-lokalen
mellan OK Kullingshofs bastu (närmast) och bostaden till Olofssons ”gåsfarm” (längst bort).
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s friidrottare har prisutdelning i Kamratstugan i början av 1959.
(För verksamheten under 1958.) Från vänster: Sven Johansson (vinnare av
”hoppokalen”), Bo Anderzén (vinnare av ”medeldistanspokalen”),
Lars-Bjarne Nygren (vinnare av ”sprintpokalen”) och Gösta Johansson
(vinnare av ”kastpokalen”).
Foto: Helge Ohlsson

Vårgårda Motoramatörer har möte i Kamratstugan 1959. (Bildandemöte ??)
Från vänster: Nils Östergaard, Stig-Allan Jansson, Anders Hall,
Stig Göransson, Håkan Abrahamsson (bakom Håkan A. syns ett delvis
skymt och okänt ansikte), Stig Bengtsson och Jan-Gunnar Jansson.
Foto: E. Strandberg

NTO-logen Ariel firar 25-årsjubileum i Kamratstugan 1957.

Den f.d. SSU-lokalen som sommarstuga vid Ornungasjön. Bilden tagen i juni 2003.
Foto: Stig Sjögren