SSU-lokalen vid Tredje hagen

Barack, som var uppställd vid Tredje hagen under åren 1951-1965. Ägare var Vårgårda Socialdemokratiska Ungdomsklubben Facklan. Kamratstugan, som den också kallades, uthyrdes även till andra organisationer för möten, sammankomster, fester o.d. Under ett par år under 1960-talets första hälft nyttjade Vårgårda IK:s bordtennissektion lokalen för sin verksamhet. Innan Gullhögskolans idrottshalls tillkomst hade även Vårgårda IK:s motionsgymnaster varit hyresgäster i Kamratstugan.

1965 såldes Kamratstugan till en privatperson. Stugan nedmonterades och tjänstgjorde därefter som sommarstuga vid Ornungasjön under ett antal år.

På bilden ovan, som är tagen från Kesbergets sluttning hösten 1962, ser vi SSU-lokalen mellan OK Kullingshofs bastu (närmast) och bostaden till Olofssons ”gåsfarm” (längst bort).
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s friidrottare har prisutdelning i SSU-lokalen i början av 1959.
(För verksamheten under 1958.) Från vänster: Sven Johansson (vinnare av
”hoppokalen”), Bo Anderzén (vinnare av ”medeldistanspokalen”),
Lars-Bjarne Nygren (vinnare av ”sprintpokalen”) och Gösta Johansson
(vinnare av ”kastpokalen”).
Foto: Helge Ohlsson

V-rg-rda_Motoramat-rer_MC

Vårgårda Motoramatörer har möte i SSU-lokalen 1959.
(Bildandemöte ??) Från vänster: Nils Östergaard, Stig-Allan Jansson,
Anders Hall, Stig Göransson, Håkan Abrahamsson, Stig Bengtsson
och Jan-Gunnar Jansson.
Foto: E. Strandberg

SSU-lokalen_vid_Tredje_hagen (1)

NTO-logen Ariel firar 25-årsjubileum i Kamratstugan 1957.

Den f.d. SSU-lokalen som sommarstuga vid Ornungasjön. Bilden tagen i juni 2003.
Foto: Stig Sjögren