Rune ”Bagarn” Lindström 1920-1999

Rune var en av OK Kullingshofslegendariska ledare. Han ingick bl.a. i OKK:s första styrelse 1943, där han blev utsedd till sekreterare. Ett uppdrag han innehade i 18 år. Därefter var han ledamot i styrelsen i ytterligare 12 år. Åren kring 1940 blev det också lite fotboll på pojk- och juniornivå i Vårgårda IF/Vårgårda IK. Omkring 1950 var han även verksam inom Vårgårda IK:s ungdomsfotboll som ledare. Vidare var han en hängiven skidåkare och friluftsmänniska och deltog också i flera orienteringstävlingar under 1950-talet. Bandy var ytterligare en favoritsport, som han med framgång utövade i Vårgårda IK och Vårgårda Bandyklubb från mitten av 1940-talet till mitten av 1950-talet. Under en period var Rune också verksam i styrelsen för Vårgårda Bandyklubb.

OK Kullingshofs första styrelse 1943
I mitten, initiativtagaren samt den förste ordföranden, Anders Svensson.
Övriga från vänster: Gösta Olsson (vice ordförande), Rune Lindström
(sekreterare), Torbjörn Nilsson (vice ordförande) och Kurt Ekelund
(kassör. Kurt Ekelund ritade även OKK:s klubbmärke).


Valdemar Andersson (t.v.) och Rune Lindström ”tvagar sig”
efter att ha fullföljt ett prov för Skidlöparmärket omkring 1940.


Rune i skidspåret 1939.

Rune i ”orienteringsskogen”. 1950-talet.