Pua´s Bowlinghall

Under 2015 uppfördes en bowlinghall i anslutning till Tångahallen. Den 23 september
2015 invigdes anläggningen. Hallens finansiärer, Ulla och Per-Uno ”Pua” Hafström,
har även ”bidragit” med namnet på hallen.

Bilden ovan: Tångahallens entré och bowlinghallen den 25 september 2015.
Foto: Stig Sjögren

Pua´s Bowlinghall – interiör. Bilden tagen den 21 september 2015.
Foto: Stig Sjögren

”Pua” gör ett ”provkast” i samband med invigningen
den 23 september 2015.
Foto: Bosse Åström