Modellflygklubben Storken

Bildad 28 januari 1976 på initiativ från Lennart Kjernald som även utsågs till ordförande. Medlemmarna, ett drygt 20-tal, bestod av unga grabbar i ”nedre tonåren”. Från ett reportage i Elfsborgs Läns Tidning inför klubbens ”1-årsjubileum” framgår att lokalfrågan utgjorde ett stort problem. Vid det tillfället höll man till i en rivningsfastighet på järnaffärens tomt (Carl Johanssons). Klubben blev inte speciellt ”långlivad” och upphörde omkring 1982-83.

Lennart Kjernald. (Notera färgsättningen  på klubbloggan.)

Medlemsblad nr. 1-1977.

Från Elfsborgs Läns Tidning januari 1977.