Bildandet och muséer


Affisch inför bildandet av Vårgårda/Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap.
(Roland ”Herrljunga” Carlsson  kom aldrig till arrangemanget.
Han avled bara några dagar tidigare.)

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap bildades den 8 mars 1997, då tillsammans med
grannkommunen, Herrljunga, och namnet blev Vårgårda/Herrljunga Idrottshistoriska
Sällskap. Initiativtagare till Sällskapets bildande var Sven-Åke Mökander. I den första
styrelsen ingick: Olle Ekman (V), ordförande, Sixten Borgvall (H), sekreterare,
Karl-Erik Svensson
(V), kassör samt Börje Danielsson (H) och Roland Svensson (V), ledamöter.

Vid årsmötet den 14 mars 2000 skildes de båda parterna åt i bästa samförstånd, varvid ”Vårgårda-delen”
antog sitt nuvarande namn. Den första ”rena” WIHS-styrelsen hade följande sammansättning:
Olle Ekman, ordförande, Nils-Erik Andersson, sekreterare, Karl-Erik Svensson, kassör,
samt  Roland Svensson, Bengt Johnsson och Leif Carlsson, ledamöter.

Olle Ekman, ordf. 1997-2004

 

Roland Svensson, ordf. 2005-2013

 

Kenneth Ohlsson, ordf. 2014-

 

Den 9 maj  2024 hade Wårgårda IHS 260 medlemmar, varav 21 var föreningar / företag.
Följande åtta medlemmar har under åren utsetts till hedersmedlemmar: Gösta och Gunnel Pettersson,
Per-Uno och Ulla Hafström, Olle Ekman, Sven-Åke Mökander, Stig Dahlberg och Roland Svensson. 

Muséet invigdes den 13 juni 2000 och drevs av WIHS fram till den
4 augusti 2011, då WIHS beslutade att avveckla sitt engagemang i
Fåglummuséet. Vårgårda CK tog därefter över
ansvaret för verksamheten på muséet.


Olle Ekman (t.v.) och Roland Svensson.
Bilden är från ett klipp i Alingsås Tidning den 14 juni 2000.
Foto: Mikael Källström


Den här bilden är från WIHS´ ”egna” museum, som fram till
oktober 2017 var beläget i kommunhuset, Vårgårda.
Foto: Stig Sjögren


Ytterligare en bild från det tidigare muséet i kommunhuset.
Foto: Stig Sjögren


Från den 1 september 2017 disponerar WIHS nya lokaler i källarplanet
i f.d. Kyrkans Hus (Församlingshemmet) på Stockholmsvägen 13.
Foto: Stig Sjögren (2017-12-22)


Den 23 januari 2018 invigdes WIHS nya museum på Stockholmsvägen 13.
Vårgårda kommuns kultur- och fritidschef, Hampus Haga, ”klippte bandet”,
assisterad av hedersmedlemmarna, Ulla och Per-Uno ”Pua” Hafström.
Foto: Stig Sjögren


Ett par montrar i det nya muséet, med bl.a. priser som erövrats av
OK Kullingshofs orienterare: Rune ”Bagarn” Lindström, Stig
”Vårgårdaälgen” Dahlberg och Ulf ”Ulvas” Sjögren.
Foto: Stig Sjögren

IK Gandviks poängpris ”Häxan” (1958-1960),
erövrat av Ulf Sjögren, OK Kullingshof.
Foto: Stig Sjögren

Herr & Fru Godsägare Nymans Vandringspris
i Skidlöpning. Uppsatt 1945. Slutligen
erövrat av Rune Andersson 1969.
Foto: Stig Sjögren

Broson-Cupen. Vandringspris i
fotboll uppsatt 1970. Erövrat av
Vårgårda IK 1970, 1971 och 1972.

”Fotbollsväggen”.  Foto: Stig Sjögren

Linjemarkerare som använts på Tånga Hed under 1950- och 1960-talen.
Foto: Stig Sjögren

”Skidväggen”.  Foto: Stig Sjögren


Ett urval av Erik Kvicks stora prissamling.
Foto: Stig Sjögren

Bröderna ”Fåglum” som träfigurer, tillverkade av Carl-Owe Johansson, Tråvad.
Från vänster; Sture, Gösta, Tomas och Erik.
Foto: Stig Sjögren


”Kungavasen”, som utdelades av Vårgårda Distriktmästares Klubb
under åren 1955, 1956  och 1957.
Foto: Stig Sjögren


Stig Dahlbergs ”Stormästardiplom” (kopia).
Foto: Stig Sjögren


Runa Bernemalms medaljer från VM i bågskytte 1950.
Foto: Stig Sjögren


Bl.a. div. ”hockeyprylar” från 1960-talet.
Foto: Stig Sjögren

Hösten 2022 blev Sällskapet uppsagda i lokalerna på Stockholmsvägen 13. Hyresvärden, Vårgårda Bostäder AB, erbjöd då en annan lokal i samma fastighet och flytten var tänkt att påbörjas under oktober 2023. En nyupptäckt fuktskada i de nya lokalerna gjorde emellertid att flytten fick uppskjutas på obestämd tid. Under tiden förvaras föremålen nedpackade i lådor.

Sällskapet samlingar nedpackade i lådor. 8 november 2023.
Foto: Stig Sjögren