Hallaryttarna

 

Ridklubben, som bildades 1989, hade sitt säte i Ljurhalla (Halla) fram till 1995, då verksamheten flyttades till Årred (Blombacken). Föreningen blev ganska kortlivad och upphörde omkring sekelskiftet.

1992 hade Hallaryttarna följande styrelse: Susan Wik-Söderberg (ordförande), Fia Bjurenlind (kassör) och Anna-Karin Ahlander (sekreterare).


Ridanläggningen i Halla den 27 juni 2016. Hallaryttarnas tidigare anläggning är fortfarande
intakt och gårdens nuvarande ägare, Sara och Dennis Kjellgren, tränar där sina hästar.
Foto: Stig Sjögren


På anläggningen i Blombacken har ingen verksamhet bedrivits på länge! Detta konstaterar
Eva Charlesson, som tidigare var aktiv i klubben. Bilden tagen den 27 juni 2016.
Foto: Stig Sjögren