Hallaryttarna

Ridklubben, som bildades 1989, hade sitt säte i Ljurhalla (Halla) fram till 1995, då verksamheten flyttades till Årred (Blombacken). Föreningen blev ganska kortlivad och upphörde omkring sekelskiftet.

1992 hade Hallaryttarna följande styrelse: Susan Wik-Söderberg (ordförande), Fia Bjurenlind (kassör) och Anna-Karin Ahlander (sekreterare).


Ridanläggningen i Halla den 27 juni 2016. Hallaryttarnas
tidigare anläggning är fortfarande intakt och gårdens
nuvarande ägare, Sara och Dennis Kjellgren, tränar där
sina hästar.
Foto: Stig Sjögren


På anläggningen i Blombacken har ingen verksamhet
bedrivits på länge! Detta konstaterar Eva Charlesson,
som tidigare var aktiv i klubben. Bilden tagen den 27
juni 2016.
Foto: Stig Sjögren