Lena Tennisklubb

Mycket knapphändiga uppgifter om Lena Tennisklubb  har lämnats till eftervärlden. Den hittills enda uppgiften om klubbens existens finns i handlingar från en JUF-förening i Lena-trakten, där klubben nämns vid namn under år 1938. Vad som däremot finns dokumenterat är att det fanns en tennisbana i Lena, på en plats som kallades ”Grusgropa”. Idag ligger Lenahallen på platsen för den tidigare tennisbanan.

1964 blev det något av en nystart för tennisen i Lena, då Östadkulle Tennisklubb bildades och en ny tennisbana anlades på fastigheten Hagalyckan vid Lena hed. Banan fanns kvar fram till omkring 1980, då även ÖTK upphörde.

På bilden ovan ser vi Helmer Svantesson (t.v.) och Oskar Johansson spela tennis i ”Grusgropa” någon gång under 1930-talet.