Allan Andersson, f. 1938

Den mera organiserade idrottsutövningen startade Allan som 16-åring i Södra Härene IF:s pojklag. Fotboll blev det sedan i 15 år, de sista åren som aktiv varvades med ledarskap. 1969, då SHIF:s ungdomsverksamhet kom igång på allvar, var det Allan som var initiativtagare och även en av de huvudansvariga. Ett uppdrag han innehade fram till 1977. Förutom sitt engagemang i Södra Härene IF, har han också ägnat sig åt en hel del motionsidrott. Bl.a. har han genomfört Vättern Runt, på cykel, tre gånger. Det har också blivit 11 Vasalopp varav ett Öppet Spår. De tre första i OK Kullingshofs färger och de övriga åtta i Södra Härene IF:s gröna dress. Från 1977 var han anställd av Vårgårda kommun som fritidsintendent och senare som fritidschef fram till sammanslagningen mellan kultur och fritid 1995. Efter det blev det en del arbete åt fritidsnämnden bl.a. vid uppstarten av Tånga Fritid, då Vårgårda kommun förvärvade det gamla militärområdet av Kronan, 1994. Som pensionär engagerade sig Allan i Vårgårda Hembygdsförening, där han var ordförande 2005-2022. Åren  2006-2022 var han också ledamot i styrelsen för  Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.

Bilden ovan är tagen i samband med en träningstur inför Vasaloppet 1980.

 

Allan kämpar på under Vasaloppet 1972.

2005 blev Allan ordförande i Vårgårda Hembygdsförening.
Bilden från Vårgårda Hembygdsförenings årsskrift 2005.

Den 20 april 2018 blev Allan 80 år. Här får han mottaga Wårgårda IHS´
speciella ”gratulationstavla” (nr. 6/15) av WIHS-ordföranden, Kenneth Ohlsson.
Foto: Stig Sjögren

Efter 17 år som styrelseledamot i Wårgårda IHS avgick Allan vid årsmötet
den 8 mars 2023. Han avtackas här av Sällskapet kassör, Agneta Hedén
och ordföranden, Kenneth Ohlsson.
Foto: Stig Sjögren