Ingvar Blomberg 1918-1996

Född 1918 i Herrljunga, där också hans idrottsintresse väcktes. Bl.a. var han aktiv fotbollsspelare i Herrljunga SK. Under en period var han även ledare för HSK:s juniorlag. Men det är för hans stora engagemang inom bordtennissporten han blev mest ihågkommen. Bl.a. var han en av initiativtagarna till bildandet av Herrljunga BTK. Vidare var han, under många år, ledamot i Västergötlands Bordtennisförbunds styrelse och dess tävlingsutskott. Ingvar blev sedermera Vårgårdabo, vilket han förblev fram till sin död 1996. De flesta minns nog Ingvar för hans många tidningsreferat, notiser och serietabeller, som förmedlades till ett stort antal tidningar. Framförallt serietabeller var hans specialitet, och han övervakade, i stort sett, alla bollsporter året om! Notera att han skötte allt detta innan datorn kom in i bilden! Efter hans frånfälle hade Alingsås Tidning en minnesruna över Ingvar, signerad sportchefen, Claes Svensson, som avslutades med följande rader: ”Ingvar Blomberg går inte att ersätta. Hans bortgång märks förmodligen redan i dagens nummer, som helt saknar bordtennisreferat. Och i morgon blir tomrummet än mer påtagligt när ingen ringer och rättar till eventuella småfel i tabellerna. Vi kommer att sakna Dig Ingvar!”

Från Västergötlands Bordtennisförbunds årsmöte, tillika 40-årsjubileum,
den 21 september 1979. Svenska Bordtennisförbundets hedersordförande,
Erik Extergren, fäster SBTF:s förtjänsttecken i guld på Helmer
Magnussons rockuppslag. Olle Gustafsson (längst till vänster)
och Ingvar Blomberg väntar på sin tur.

Ingvar Blomberg, här som representant för Västergötlands Bordtennisförbund,
uppvaktar Vårgårda IK i samband med dess 60-årsjubileum 1980.
Foto: Vårgårda Fotoklubb