Grushôla på Tånga hed

Grusgrop i östra delen av det gamla militära övningsfältet på Tånga hed, som tidigt började användas som övningsområde för militärens motorcyklister. (De ”lite äldre” minns säkert också de ”halsbrytande” uppvisningarna i samband med Tångadagarna.) Under senare delen av 1950-talet började även ”civilister”, främst traktens nya ”Silverpilsägare”, att övningsköra i ”hôla”. Då Vårgårda Motoramatörer bildats (1959) började klubbens medlemmar med en mer organiserad versamhet i form av träningar och div. klubbtävlingar. Från 1970 blev motorcykelåkandet i ”hôla” allt mer sporadiskt, för att så småningom helt upphöra.1977 började  Vårgårda Pistolskytteklubb att uppföra sin nya skjutbana i ”hôla”. Skjutbanan invigdes 1980.

På bilden ovan ser vi Jan-Gunnar Jansson i aktion i ”hôla” omkring 1960.

Stig Göransson i ”hôla” omkring 1965.

Lars-Åke Larsson i ”hôla”, omkring 1970.
Foto: Eva Larsson

Motorljud ersattes av pistolknallar då Vårgårda Pistolskytteklubb ”flyttade in” i ”hôla”.
Bilden tagen under april 2010. Foto: Stig Sjögren