Erik Gustavsson 1918-1988

Erik Gustavsson framstår säkert för de flesta kännare av Östadkulle SK:s historia som en av klubbens största profiler. Erik var med och startade föreningen och avgick ur styrelsen 1986 efter 35 års oavbrutet arbete. Under denna långa ledargärning var Erik sekreterare 1953-86, lagledare 1953-78, ledamot i uttagningskommitten/fotbollssektion 1952-75 samt kontaktman för föreningen 1967-86. Utöver detta var naturligt Erik delaktig i de flesta aktiviteter. Inte minst lotteriförsäljningen, där även hustrun Edit drog ett stort lass.
Erik blev hedersmedlem när han avsade sig sina uppdrag 1986. Ett av de sista uppdragen var som stolt prisutdelare vid årsavslutningen 1988, då A-lagets serieseger i div VI firades. I december samma år avled Erik 70 år gammal. Före ”ÖSK-tiden” hade Erik varit aktiv fotbollsspelare i Lagmansholms IF, där han också hade ingått  i styrelsen (sekreterare).

Erik Gustavsson omkring 1945.
Bilden är från ett
lagfoto med Lagmansholms IF.

Erik Gustavsson och lagkaptenen i Östadkulle SK, Gunno Lundin,
med segerpokalen i Magra IS´ jubileumscup 1970.
Bilden från Östadkulle SK – Magazinet – 1987.