Vårgårda Golfbana

 

 

Banan, som till största delen är belägen på marker tillhörande Olstorps säteri, blev spelklar hösten 2008. Vårgårda Golf och Fritid AB, i nära samarbete med Vårgårda Golfklubb, har anlagt och driver banan.

Golfbanan på väg att ”bli till”.
Foto: Bo Wallentin

Olstorp Liden får golfbanan till granne.
Foto: Bo Wallentin


Det färdiga resultatet!
Foto: Bo Wallentin