Östadkulle Tennisklubb

Bildades i augusti 1964.

Styrelsen vid bildandet: Ingvar Hermansson (ordförande), Valter Svantesson (sekreterare), Lars-Erik Johnsson (kassör) samt Helmer Svantesson och Holger Svantesson (ledamöter).

En tennisbana anlades  vid Lars-Erik Johnssons fastighet Hagalyckan, på Lena hed. Den var i bruk fram till omkring 1980. På den plats där tennisbanan låg uppfördes 2006 en maskinhall. i och med att tennisbanan lämnades åt sitt öde avtog även klubbens verksamhet.

Seriespel bedrevs i Västergötlands Tennisförbunds lägre utomhusserier under ungefär ett decennium, med start 1968.