Fotbollsplanen vid Fasangatan

 

Mindre fotbollsplan som var belägen vid Fasangatan och främst var avsedd för
”spontanfotboll” bland områdets barn och ungdomar.
Bilden t.v. är tagen den 26 april 2018.
Foto: Stig Sjögren

 

 

 

 

Den 27 augusti 2015 läser vi i Alingsås Tidning att Vårgårda kommun planerar att bygga bostäder på det aktuella grönområdet. De omkringboende protesterade mot en byggnation på området. Protesterna hjälpte emellertid inte, vilket innebar att den lilla fotbollsplanens ”saga var all”.

Fotbollsplanen med intilliggande grönyta 26 april 2018.
Foto: Stig Sjögren