Vårgårda Golfklubb

 

Vårgårda Golfklubb bildades i cykelmuséet på Tånga hed den 26 mars 2001.
Vid det första konstituerande mötet med interimsstyrelsen deltog, från vänster:
Bertil Molander, Margareta Uggla (markägare Olstorps säteri), Sven Johansson
(markägare Lilla Åby), Anders Larsson (vald till ordförande) och Arne Johansson.

 

 

 

 

Golfklubbens kansli och Olstorps Herrgård sommaren 2010.
Foto: Irene Lennstrand

Kort hisorik om Vårgårda Golfklubb
2001 Vårgårda Golfklubb bildas.
2002 Beslut om placering av banan på Olstorp.
2003 Drivingranchen vid flygplatsen öppnas.
2006 Kommunalt godkännande för byggnation.
2006 Bygget påbörjas i september.
2007 Planeringsarbeten klara och alla fairways och greener sås på hösten.
2008 Banan öppnas den 3 augusti.


Vårgårda golfbana en av Västsveriges nyaste 18-håls banor
Bara några km från Vårgårda i omgivningar runt Olstorps herrgård ligger denna vackra skogs- och parkbana i ett område rikt på kulturhistoria och i en natur med riksintresse. Vårgårda Golfklubb bildades 2001. Beslut om placeringen av banan på Olstorp togs 2002. Början blev en drivingrange vid flygplatsen i Vårgårda som öppnades 2003. Ett kommunalt godkännande för byggnationen av banan kom i juni 2006 och bygget påbörjades i september 2006. Banan öppnades sen i augusti 2008 för spel. Den officiella invigningen var den 30 april 2009.

Banan som ritats av Peter Fjällman, Stockholm, ligger i ett område med unika naturvärden. Stor hänsyn har tagits till detta vid byggnationen. Delar av området runt banan skall hanteras efter en skötselplan för att hålla kulturlandskapet öppet och djur kommer att beta. En natur och kulturstig har anlagts i golfbanans närmaste omgivningar med anslutning till Tånga Hed. Vårgårdas golfbanan är därmed ett gott exempel på hur förändringar i miljön inte leder till skada utan istället bidrar till att natur- och kulturvärden räddas och bevaras och att omgivningen görs tillgänglig även för ickegolfare.

Hela  banans fairways är uppbyggda med ett tjockt lager sand som gör att banan är mycket väldränerad. Detta innebär att överskottsvatten vid häftiga regn snabbt leds bort och banan blir snabbt torr och spelbar även vid dåligt väder. Greener är uppbyggda enligt senaste USGA modell och håller en mycket hög klass.

I det ombyggda kanslihuset som ligger i direkt anslutning till parkeringen och golfbanan finns kansli, reception, shop, omklädningsrum och kafé. Drivingrange och övningsfält finns i den närmaste omgivningen.

Golfbanan 2008.
Foto: Bo Wallentin