Roland Svensson 1934-2020

Föreningsmänniska av stora mått. Började sin idrottskarriär i unga år som orienterare i OK Kullingshof. Vid 1950-talets mitt även ”hyfsad” sprinter och ”kvartsmilare” i Vårgårda IK:s färger. Kanske mer känd för sin ledargärning, där han bl.a. ingick i Västergötlands Orienteringsförbunds styrelse i slutet av 1980-talet. Vid bildandet  av BTK 65 Nårunga, som verkade under åren 1965-1987, var Roland, under flera år, verksam som kassör. Från 1987 fram till pensioneringen 1999 var han föreningsanställd hos Sävens BK. Stort engagemang har även nedlagts hos Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap, där han varit styrelseledamot under åren 1997-2004, ordförande 2005-2013 och styrelsesuppleant 2013-2017. 2018 utsågs Roland till hedersmedlem (nr. 8) i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.

Roland_Svensson
Här kämpar Roland i  ”Fädrens spår”1978.

Roland_Svensson (1)
Från FemDagars i orientering 1978. Roland Svensson, tvåa från vänster,
var en av de målområdesansvariga på etappen Tånga hed.

Roland_Svensson (2)
Wårgårda IHS´ordförande, Roland Svensson, studerar ”Westgötarnas
Idrottshistoria” nr. 4-2007, som var ett jubileumsnummer med anledning
av  Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum (1908-2008).
Foto: Urban Kärvling

Årsmöte 2014, 2

Vid årsmötet den 12 mars 2014 lämnade Roland uppdraget som
ordförande i Wårgårda IHS och lämnade över ordförandeklubban
till Kenneth Ohlsson.
Foto: Bertil Hedlund

Vid årsmötet den 7 mars 2018 lämnade Roland (t.h.) sitt sista
uppdrag i Wårgårda IHS´ styrelse. Efter åren som styrelseledamot
och ordförande hade han innehaft posten som styrelsesuppleant
åren 2014-2017. Samtidigt blev han utsedd till hedersmedlem (nr. 8) i
WIHS. Han gratuleras här av WIHS-ordföranden, Kenneth Ohlsson.
Foto: Stig Sjögren

Den 10 april 2019 fyllde Roland 85 år.
Wårgårda IHS uppvaktade med sin
speciella ”gratulationstavla” (nr. 7/15).
Foto: Stig Sjögren