Roland Svensson 1934-2020

Föreningsmänniska av stora mått. Började sin idrottskarriär i unga år som orienterare i OK Kullingshof. Vid 1950-talets mitt även ”hyfsad” sprinter och ”kvartsmilare” i Vårgårda IK:s färger. Kanske mer känd för sin ledargärning, där han bl.a. ingick i Västergötlands Orienteringsförbunds styrelse i slutet av 1980-talet. Vid bildandet  av BTK 65 Nårunga, som verkade under åren 1965-1987, var Roland under flera år verksam som kassör. Från 1987 fram till pensioneringen 1999 var han föreningsanställd hos Sävens BK. Stort engagemang har även nedlagts hos Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap, där han varit styrelseledamot under åren 1997-2004, ordförande 2005-2013 och styrelsesuppleant 2013-2017. 2018 utsågs Roland till hedersmedlem (nr. 8) i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.

 


Här kämpar Roland i  ”Fädrens spår”1978.

Från Sävens BK:s jubileumstidning 1992.

Från ”öppet hus” i Kullingshofstugan den 9 mars 2003,
med anledning av OK Kullingshofs 60-årsfirande


Wårgårda IHS´ordförande, Roland Svensson, studerar
”Westgötarnas Idrottshistoria” nr. 4-2007, som var ett
jubileumsnummer med anledning av  Västergötlands
Idrottsförbunds 100-årsjubileum (1908-2008).
Foto: Urban Kärvling

Vid årsmötet den 12 mars 2014 lämnade Roland uppdraget
som ordförande i Wårgårda IHS och lämnade över
ordförandeklubban till Kenneth Ohlsson.
Foto: Bertil Hedlund

Vid årsmötet den 7 mars 2018 lämnade Roland (t.h.) sitt sista uppdrag
i Wårgårda IHS´ styrelse. Efter åren som styrelseledamot och ordförande hade han
innehaft posten  som styrelsesuppleant åren 2014-2017. Samtidigt blev han utsedd till
hedersmedlem (nr. 8) i WIHS. Han gratuleras här av WIHS-ordföranden, Kenneth Ohlsson.
Foto: Stig Sjögren

Den 10 april 2019 fyllde Roland 85 år.Wårgårda IHS uppvaktade
med sin speciella ”gratulationstavla” (nr. 7/15).
Foto: Stig Sjögren