Crossbanan i Asklanda

Mindre crossbana i ”privat regi”, som anlades på Västergårdens ägor, i Asklanda, i slutet av 1990-talet. Banan nyttjades främst av ”lokala” ungdomar. Efter ca 10 år minskade banans andvändning successivt, för att så småningom helt upphöra.

Crossbanan i Asklanda 2014-06-13, 1

Parti av den tidigare crossbanan den 13 juni 2014.
Foto: Stig Sjögren

Crossbanan i Asklanda 2014-06-13, 2

Fortfarande (13 juni 2014) kan man skönja spåren efter den tidigare verksamheten.
Foto: Stig Sjögren