Tennisbanan vid Gullhögskolan

Vårgårda Tennisklubb anlade år 1960 en ny tennisbana, som invigdes i augusti samma år.
Banan, som från början var belagd med tegelstybb, fick stybben utbytt mot asfalt omkring 1973. Denna bana ersatte VTK:s tidigare  tennisbanan på Korsgatan 18 (nuvarande Hedéns), som anlades 1938. Den nya banan var i bruk fram till dess en ny anlades vid Kesbergsskolan
år 1980.

 

 

På bilden ovan, som är ett vykort från 1960-talet, ser vi tennisbanan (orange) till vänster om husen på Fågelvägen. I förgrunden Gullhögskolan, som stod klar 1959. Till höger om skolan syns delar av skolans idrottsanläggning, med bl.a. löparbana (rakbana 60 m) och fotbollsplaner.

Bengt Anderzén (ovan) och Björn ”Nallen” Ekman (nedan) i aktion på
Tennisbanan vid Gullhögskolan omkring 1970.
Foto: Jörgen Åhman