Nordic Wellness Vårgårda

Gymanläggning i Centrumhusets (kommunhuset) källarutrymmen. Tidigare
fanns en liknande verksamhet, Sport Life, i lokalerna. Bilden ovan visar entrén.
Bilden tagen den 7 maj 2016.
Foto: Stig Sjögren