Nordic Wellness Vårgårda

Gymanläggning i Centrumhusets (kommunhuset) källarutrymmen. Tidigare fanns en liknande verksamhet, Sport Life, i lokalerna. Bilden ovan visar entrén (7 maj 2016.)

Foto: Stig Sjögren