Nordic Wellness Vårgårda

Gymanläggning i Centrumhusets (kommunhuset) källarutrymmen. Tidigare fanns en liknande verksamhet, Sport Life, i lokalerna.

Bilden, som visar entrén, är tagen den 7 maj 2016.
Foto: Stig Sjögren