Vårgårda Tennisklubb

   

Under vintern 2016 införde Vårgårda Tennisklubb
en ny klubblogga (t.v. ovan). T.h., den tidigare varianten.

VTK:s tennisbanor vid Kesbergskolan. 1990-talet.
Foto: Kent-Åke Björklund

Tennisklubben bildades i september 1937, vid ett möte i Vänersborgsbankens lokal
Ansluten till Västergötlands Tennisförbund (bildades 1943) och Västergötlands Idrottsförbund 1951.

Styrelsen
Ordförande: 1937-? Sten Norström, 1960-1961 Gunnar Polhammer, 1962-? Gunnar Arnmarker, 1980-? Anders Heleander, 1984-? Ingmar Johansson, 1996-2012 Lars Lindblad, 2013- Mikael Nyström

Vice ordförande: 1937-? Carl Nilsson, 1960-? Betil Pettersson, —-, 2013- Mikael Heikkinen

Sekreterare: 1937-? Artur Cejie, 1960-?,  Per Thimfors, 1982-? Gösta Larsson, 1982-?, Sten Sigström ?, 1984-? Stig Lummander, 1987-? Kent Bergström,—-, 2013- Lars Lindblad

Kassör: 1937-? V. Aronsson, 1960-? Rune Norén, 1963-? Gunnar Arnmarker, 1982-? Torbjörn Sonesson, 1985-? Tommy Persson, —-, 2013- Pernilla Thor

1938 anlägger klubben en tennisbana vid Korsgatan 18 (Hoberg Korsgården 1:40) , nuvarande Hedéns. Den är i bruk fram tills den nya anläggs 1960 vid Gullhögskolan. Den gamla banan vid Korsgatan såldes som tomtmark.Vintertid  används Gullhögskolans idrottshall, som stod klar inför höstterminen 1959.

Klubben har lite verksamhet under 1950-talet och gör en ”nystart” 1959.

1980  bygger klubben en utomhusbana vid Kesbergsskolan. Vid den här tiden utnyttjas även tennisbanan vid Autolivhallen.

1987  en ny utomhusbana byggs vid den första. Klubben 50-årsjubilerar. Medlemsantalet är 300, man har fyra serielag, ett seniorlag och tre ungdomslag.

1988  invigs den nybyggda inomhushallen.

1992 byggs hallen till med ytterligare en bana.

2012 hade klubben funnits i 75 år. Något större firande blev det emellertid inte!

2024 sedan en tid har verksamheten hos VTK gått på verklig ”sparlåga”, vilket bl.a. märks på skötseln av tennisbanorna. Någon egentlig verksamhet har heller inte förekommit i Tennishallen, där annan verksamhet (innebandy och handboll) förekommit. Sedan april 2022 använder Södra Härene IF delar av hallen till klubblokal.

 

Tennisbanan vid Korsgatan, som var i bruk 1938 till slutet av 1950-talet.
Bilden förmodligen tagen någon gång under 1940-talet. Tyvärr
har vi inte namnen på de tennisspelande damerna.

Tennisbanan vid Gullhögskolan, som var i bruk 1960 till 1980, då en ny
tennisbana stod klar vid Kesbergskolan. På denna bild, från omkring 1970,
har banan en tegelstybbsbeläggning. Omkring1973 ersattes tegelstybben av
asfalt. Den tennisspelande ynglingen på bilden  är Bengt Anderzén.

 

Tennisbanorna vid Kesbergskolan den 22 juli 2017. Nu i behov av upprustning!
Foto: Stig Sjögren

Under våren 2018 revs de gamla nedslitna tennisbanorna och ersattes med
nya moderna banor, som nu har konstbeläggning. Under maj månad
var arbetet färdigt och här ovan kan vi se resultatet.
Foto: Stig Sjögren (2018-05-18)

Tennishallen den 22 juli 2017.
Foto: Stig Sjögren

Lars Lindblad, VTK:s ordförande 1996-2012.
Foto: Stig Sjögren

Anders Heleander, VTK:s ordförande
under 1980-talets början.
Bilden från Vårgårda kommun 50 år 1952-2002.