Vårgårda Radioflygklubb

Vårgårda Radioflygklubb bildades 1976 av ett tiotal personer i varierande ålder. Den första styrelsen bestod av: Kent-Åke Björklund (ordförande), Ingemar Andersson (sekreterare) och Martin Fagerström (kassör). Kent-Åke Björklund, klubbens verklige eldsjäl, har också varit dess ordförande under många år.

Medlemsantalet har genom åren varit ett 25-tal, i åldrarna 8-70 år.

Alternativ föreningslogga.

Klubbens verksamhet var från början förlagd på Vårgårda flygfält. Både friflyg och linflyg förekom, men radioflyg var den huvudsakliga grenen. Men man anlade under 1976 ett modellflygfält på Nossamaden i Saxtorp. Men p.g.a. dålig framkomlighet på mossmarken, så användes inte fältet någon längre tid (i bruk 1982). Vårgårda flygfält blev åter klubbens hemmabana. 1990 fick klubben tillgång till ett fält vid Frötorp, ett par kilometer utanför Vårgårda mot Trollhättan. Sedan  2012 har klubben en bana i Sölvatorp, hemma hos Kent-Åke Björklund.

Text från föreningens hemsida.

 

 

Från SM-tävlingarna i klass F3A på Vårgårda Flygfält 1986.
I mitten, Kent-Åke Björklund.