Gevärsskyttebanan i Saxtorp

Tumbergs Skytteförening anlägger skjutbana, paviljong och materialbod år 1907 i Lilla Saxtorp. Var i bruk fram till 1942, då en ny skjutbana anläggs i L:a Saxtorp ”Bjurssons”, Brattalyckan. Husen flyttas till den nya platsen. Vad som finns kvar vid den första skjutbanan är grundstenar till skyttepaviljong och bod samt markörgrav med tavelfäste i järn.I Brattalyckan finns 200-metersvallen kvar. Markörgraven grävdes ner några år efter det att verksamheten upphört. Till utseendet var markörgraven liknande den i Södra Härene. Skyttepaviljongen revs, efter att man upphört med verksamhet 1966,  och en bostad uppförs 1970 på dess plats.

 

Stig Sjögren (t.v.) och Sigge Larsson vid skyttepaviljongens
grundstenar den 27 juli 2011.
Foto: Irene Lennstrand

Markörgraven 27 juli 2011. Stig Sjögren håller resterna av
markörspaden i handen.
Foto: Irene Lennstrand

Materialboden som stod vid skyttepaviljongen i L:a Saxtorp ”Bjurssons, Brattalyckan”,
köptes av Helge Ohlsson och flyttades efter föreningens upphörande 1966, till Fullestad.
Foto: Helge Ohlsson, sommaren 2009.