Gevärsskyttebanan i Saxtorp

Tumbergs Skytteförening anlägger skjutbana, paviljong och materialbod,
år 1907, i Lilla Saxtorp. Var i bruk fram till 1942, då en ny skjutbana anläggs
i L:a Saxtorp ”Bjurssons”, Brattalyckan. Husen flyttas till den nya platsen.

Vad som finns kvar vid den första skjutbanan, är grundstenar till skyttepaviljong och bod samt markörgrav med tavelfäste i järn.

I Brattalyckan finns 200-metersvallen kvar. Markörgraven grävdes ner, några år efter det att verksamheten upphört. Till utseendet var markörgraven lik den i Södra Härene.

Skyttepaviljongen revs, efter att man upphört med verksamhet 1966,  och en bostad uppförs 1970 på dess plats.

Gev-rsskyttebanan_i_Saxtorp

Stig Sjögren (t.v.) och Sigge Larsson vid skyttepaviljongens
grundstenar den 27 juli 2011.
Foto: Irene Lennstrand

Gev-rsskyttebanan_i_Saxtorp (1)

Markörgraven 27 juli 2011. Stig Sjögren håller resterna av
markörspaden i handen.
Foto: Irene Lennstrand

Gev-rsskyttebanan_i_Saxtorp (2)

Materialboden som stod vid skyttepaviljongen i L:a Saxtorp
”Bjurssons, Brattalyckan”, köptes av Helge Ohlsson och flyttades,
efter föreningens upphörande 1966, till Fullestad.
Foto: Helge Ohlsson, sommaren 2009.