Södra Härene Östra Skytteförening

Skytteförening som fanns i början av 1900-talet. Upphörde förmodligen på 1930-talet. Skjutbana och skyttepaviljong var beläget på Ingemarstorp (tillhör numera Brogården). Man sköt i riktning mot Lillesjön.

Gustav och Axel Fäldt, var medlemmar och boende på andra sidan kommungränsen.

Under 1960-talet kunde man fortfarande se resterna av skyttepaviljongen