Ridanläggningen i Horla (Stommen)

Ridanläggning i Horla, Stommen 1, där Pyttelitens Ridklubb
bedriver sin verksamhet.

Ridlektion. (Bilden har vi ”lånat” från Pyttelitens Ridklubbs hemsida.)