Ridanläggningen i Horla (Stommen)

Ridanläggning i Horla, Stommen 1, där Pyttelitens Ridklubb
bedriver sin verksamhet.

Ridlektion. (Bilderna på denna sida har vi ”lånat” från
Pyttelitens Ridklubbs hemsida.)