”Racerbanan” i Asklanda

Mindre crossbana i anslutning till Asklanda kyrka. Banan anlades av traktens
motorintresserade ungdomar i slutet av 1950-talet. Banan är fortfarande (2014) i
gott skick och användes ”då och då” av traktens moped- och mc-burna ungdomar.

Bilden ovan, som visar ett parti av banan, är tagen den 13 juni 2014.
Foto: Stig Sjögren

Från Svältornas Fornminnesförenings årsskrift 2012.