Puagolfen

Puagolfen är en niohåls minigolfbana, som började byggas i slutet av maj 2016
mellan receptionen till Tånga heds camping och den f.d. officersmässen. Banan,
som finansierats av Ulla och Per-Uno ”Pua” Hafström, invigdes den 6 juni 2016,
då ”Pua” ”klippte bandet”.

Bilden ovan är tagen den 7 juni 2016. Byggnaden i bakgrunden
är den tidigare officersmässen.
Foto: Stig Sjögren

Parti av banan. I bakgrunden, Tångahallen. 7 juni 2016.
Foto: Stig Sjögren