Gevärsskyttebanan i Östadkulle

Anlades av Lena Pastorats Skytteförening. Senare Lena Skytteförening (1902-1984)
och Lena-Hol Skytteförening (1984-2011).   Banlängden var 100-400 meter, med
skjutriktning mot nordväst.Föreningen hade en dansbana på platsen, som var i bruk fram till 1939.

Verksamheten upphörde på skjutbanan omkring 1981.

 

 

 

Grundstenar till skyttepaviljongen. Kullen till vänster i bild är skjutvallen.
Foto: Irene Lennstrand, våren 2011.