Gevärsskyttebanan i Östadkulle

Anlades av Lena Pastorats Skytteförening som bildades 1910 på Fastigheten
Gisslatorp 1:5. Banlängden var 100-400 meter. Med skjutriktning mot nordväst.

Föreningen hade en dansbana på platsen, som var i bruk fram till 1939.

Verksamheten upphörde på skjutbanan omkring 1981.

Gev-rsskyttebanan_i_-stadkulle

Grundstenar till skyttepaviljongen. Kullen till vänster i bild är skjutvallen.
Foto: Irene Lennstrand, våren 2011.